Elizabeth Edwards & Sigrid Lien (red.). Uncertain Images. Museums and the Work of Photographs. Farnham, Surrey: Ashgate. 2014

  • Hanne Hammer Stien

Abstract

For alle som interesserer seg for relasjonen mellom museum og fotografi er Uncertain Images. Museums and the Work of Photographs en etterlengtet antologi. Selv om fotografier og fotografiske praksiser gjennomsyrer museenes virksomhet, så har museenes omgang med fotografi i stor utstrekning vært fri for kritisk refleksjon. 

Section
Book reviews