Anne Eriksen. From Antiquities to Heritage. Transformation of Cultural Memory. New York, Oxford: Berghahn. 2014

  • Owe Ronström

Abstract

Intressant och läsvärd är den, folkloristen och kulturhistorikern Anne Eriksens nya bok From Antiquities to Heritage. Transformation of Cultural Memory. Intressant för vad den har att berätta om hur synen på det för utna förändrats, läsvärd för vad detta kan lära oss om vår egen tid. Det historiska anslaget i titeln till trots, det som framstår som bokens mest spännande bidrag är ändå den kritiska diskussionen kring vår egen samtids märkvärdiga upptagenhet med ”kulturarv”, detta oändligt expansiva, samtidigt undflyende och handfast användbara begrepp, som på bara några decennier kommit att inkludera snart sagt alla slags för utenheter. 

Section
Book reviews