Nyeste utgave

Nr 3 (2019): Kirkelig undervisning da, nå og framover. 50 år med katekettjeneste

De fleste artiklene dreier seg om utviklingen som har skjedd i og med kirkelig undervisning etter at de første stillingene innen feltet ble opprettet. Det dreier seg om diskusjonen om embete, vigsling eller ordinasjon, om det å ha identitet som kateket eller menighetspedagog, og utfordringer for feltet og personer som har disse stillingene. Det er også gjort et dykk i kateket-foreningens blad gjennom årtiene og sett på hva som drøftes og vektlegges, og peker på interessante trekk i utviklingen. Kateketutdanning gjennom de siste 50 årene og nåværende utdanningstilbud bli presentert, og kompetansebehov og utdanning for framtida blir drøftet. De to siste refleksjonsartiklene behandler begge kirkelig undervisning på et litt helhetsfokuserende nivå. Det trekkes linjer mellom ulike tider og ulike områder innen kirkelig undervisning, endringer som har skjedd og hva de betyr for kirkelig undervisning og for menigheter som helhet. Utvikling i katekettjenestens innhold tematiseres og det formidles en visjon om helhetlig tilnærming til kirkelig undervisning i framtida.

De tre forskningartiklene er i varierende grad knytta til temaet kirkelig undervisning. 

Publisert: 2019-10-17

Hele utgaven

Vis alle utgavene