Nyeste utgave

Vol 73 Nr. 1-2 (2022): Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
					Se Vol 73 Nr. 1-2 (2022): Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder

Dette doble temanummeret utforsker et av de nye kjernelementene i KRLE-faget: «Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder». Alle bidragene i temanummeret kan knyttes til kjerneelementet: Hva innebærer det for religionsdidaktikken at elevene skal utforske i faget? Hva er nytt i formuleringen og hvilke nye utfordringer stiller det lærere overfor? Hva innebærer det å tenke om religions- og livssynsfaget som et faglig konglomerat? Hvilken kunnskap skal utforsking med ulike metoder lede til? På hvilken måte kan en legge til rette for utforskende arbeidsmåter? Hvordan bruke begrepsmessig uklarhet som en pedagogisk ressurs? I tillegg til seks forskningsartikler, inneholder nummeret tre korte omtaler av den norske oversettelsen utForskerne: En ny tilnærming til religions- og livssynsundervisning i barneskolen, samt en bokmelding av Innføring i KRLE-didaktikk. Undervisning i religion, livssyn og etikk i et flerkulturelt samfunn. Med-gjesteredaktører er Camilla Stabel Jørgensen og Øyvind Soltun Andreassen.  

Publisert: 2022-06-22

Hele utgaven

Vis alle utgavene

 

opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}