Halal-dating som ungdomskultur. Forhandlinger om ekteskaps- og samlivspraksiser blant norsk ungdom med muslimsk bakgrunn

Forfattere

  • Marianne Bøe Universitetet i Bergen

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.4736

Sammendrag

Ingress
Ekteskapet er et sentralt diskusjonstema innenfor islam, og blir også diskutert blant norske ungdommer med muslimsk bakgrunn. Enkelte velger å inngå utenomrettslige religiøse ekteskap for å kunne være sammen på en “halal måte”, mens andre er i kjæresteforhold hvor de selv bestemmer klare grenser for hva som er tillatt og ikke. Denne artikkelen bygger på intervjuer og samtaler med et utvalg ungdom med muslimsk bakgrunn bosatt i Bergens- og Stavangerområdet, og gir innblikk i hvordan disse ungdommene forhandler om religiøs identitet, intimitet og seksualitet som del av en norsk ungdomskultur.

 

Abstract

Marriage represents a fundamental topic of debate in Islam, and is also discussed among Norwegian youth of Muslim background. Some of them choose to engage in extrajudicial religious marriages as a “halal way” of being together, while others are in love relationships where they define for themselves the boundaries of what is allowed and not. This article builds on interviews and conversations with youth of Muslim background residing on the south west coast of Norway, and offers a glimpse into how these young people negotiate with regard to religious identity, intimacy and sexuality as part of a Norwegian youth culture.

Nøkkelord: Norsk ungdomskultur; Islam; Utenomrettslige religiøse ekteskap; Halal-dating; Religiøs identitet; Intimitet; Seksualitet.

 

Keywords: Norwegian youth culture; Islam; Extrajudicial religious marriages; Halal dating; Religious identity; Intimacy; Sexuality.

Nedlastinger

opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}