Nr 1-2 (2017): OMG! Religion og ungdomskultur

					Se Nr 1-2 (2017): OMG! Religion og ungdomskultur

Hva skjer når religion møter ungdom og ungdomskultur – og når ungdomskultur og ungdom møter religion? Dette dobbeltnummeret av Prismet tidsskrift inneholder åtte forskningsartikler og to praksisartikler om religion, ungdom og ungdomskulturer. Det spenner fra halal-pop til SKAM og å trene på en kristen måte i KRIK. Her er nyttig kunnskap for alle som jobber med ungdom, og særlig nyttig for alle som jobber med religionsundervisning – i både skole og trossamfunn. Gjesteredaktører: Sissel Undheim og Marie von der Lippe

Publisert: 2017-05-30

Hele nummeret