Mestring og balanse. Trekk ved ung hindureligiøsitet

Forfattere

  • Hildegunn Valen Kleive Høgskulen i Volda

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.4737

Sammendrag

 

This article focuses on understandings of the divine and how everyday life experiences motivate for religious practices among young Tamil Hindus in North Western Norway. Their religiosity is discussed in relation to Hindu traditions as well as to contemporary religion. The findings suggest that coping and balancing strategies generate a young Tamil Hindu religiosity with features resembling several traditions. The analysis is based on field notes from observations, questionnaire responses and interviews. The participants are between 16 and 25 years of age.

Keywords: Hinduism, Tamil, youth, rural Norway, concept of God, everyday religion

 

Denne artikkelen handler om hvordan unge tamilhinduer på Nordvestlandet i Norge oppfatter det guddommelige og hvordan hverdagslige erfaringer motiverer for religiøs praksis. Deres religiøsitet blir drøftet i lys av hindutradisjoner samt vestlig samtidsreligiøsitet. Mestring og balanse synes å være viktige anliggender for ungdommene, og det genererer en religiøsitet som gjenspeiler trekk fra flere tradisjoner. Analysen er basert på feltnotater fra observasjoner, spørreskjemaresponser og intervjuer. Deltakerne i undersøkelsen er mellom 16 og 25 år.

Nøkkelord: Hinduisme, tamil, ungdom, distrikts-Norge, gudsoppfatning, hverdagsreligion

Nedlastinger

opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}