Det gode samarbeidet mellom kirken og skolen. Hvordan få det til?

Forfattere

  • Svanhild Refvik Trosopplæringsleder for barn 0-12 år, Drøbak og Frogn menighet

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.5554

Sammendrag

Artikkelen handler om å etablere et godt samarbeid mellom kirke og skole. Den tematiserer møtepunkter og rutiner, ansvarsfordeling, omfang og erfaringer fra kirke-skolesamarbeid i Frogn Kommune i Akershus

Nedlastinger