Det gode samarbeidet mellom kirken og skolen. Hvordan få det til?

Forfattere

  • Svanhild Refvik Trosopplæringsleder for barn 0-12 år, Drøbak og Frogn menighet

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.5554

Sammendrag

Artikkelen handler om å etablere et godt samarbeid mellom kirke og skole. Den tematiserer møtepunkter og rutiner, ansvarsfordeling, omfang og erfaringer fra kirke-skolesamarbeid i Frogn Kommune i Akershus

Nedlastinger

opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}