Nr 3 (2017): Trosopplæring og utvikling

					Se Nr 3 (2017): Trosopplæring og utvikling

Det er nesten femten år siden trosopplæringsreformen innen Den norske kirke ble vedtatt, og endringer og trosopplæringens betydning for utviklingen i menigheter er tema for de fleste av artiklene i dette nummeret av Prismet.

Publisert: 2017-10-05

Hele nummeret