Nr. 3 (2017): Trosopplæring og utvikling

					Se Nr. 3 (2017): Trosopplæring og utvikling

Det er nesten femten år siden trosopplæringsreformen innen Den norske kirke ble vedtatt, og endringer og trosopplæringens betydning for utviklingen i menigheter er tema for de fleste av artiklene i dette nummeret av Prismet.

Publisert: 2017-10-05

Hele utgaven

opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}