Den skandinaviske barnebibel. barnelitteratur, bibelresepsjon og kulturell bibel

  • Louise Heldgaard Bylund Cand. theol, ph.d.-kandidat, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.
  • Ingunn Aadland Ph.D. Rådgjevar IKO–Kirkelig pedagogiske senter,
  • Marianne Bjelland Kartzow
  • Gunnar Haaland

Sammendrag

Barnebibler som utgis i dag, bygger bro mellom den antikke verden og vår verden. Dette er to helt forskjellige livsverdener, med ulike virkelighetsforståelser, ulike verdier og ulike syn på barn og ungdom. Hvordan transporteres Bibelen, som bok, tekst, og ide over til utgivelser for en lesegruppe som er vant til TV og data fra svært ung alder, som er oppvokst i en underholdningskultur med internasjonale og kommersielle aktører? Hvordan henger tekst, bilde og budskap sammen? Hvilke verdier og idealer kommer til uttrykk? Hvordan håndteres f.eks. kjønn, etnisitet eller den kompetente leser? Hvor nær til bibelteksten er de ulike barnebiblene og hvor mye fantaserer de fritt? Hvilke friheter tar de seg, og hva er konsekvensene av dette? Slike spørsmål diskuterte vi på et tverrfaglig seminar på Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo i juni 2018. Forskningsartiklene i dette nummeret av Prismet springer ut av dette seminaret.
Seksjon
Leder