Nr 2 (2019): Barnebibler

					Se Nr 2 (2019): Barnebibler

Barnebibler som utgis i dag bygger bro mellom den antikke verden og vår verden. Hvordan transporteres Bibelen, som bok, tekst, og ide over til utgivelser for barn i dag? Hva er konsekvensene av valgene som tas? Nummeret rommer fire forskningsartikler der nyere skandinaviske barnebibler analyseres. De ser på fortellerstrategier og hvordan barnet som leser konstrueres, viser hvordan vestlige demokratiske verdier formidles i barnebiblene, utforsker hvordan kvinner representeres og ikke, og analyserer barnebibler som kulturelt minne. I tillegg inneholder nummeret en praksisartikkel om det å formidle bibeltekster gjennom tegning og en refleksjonsartikkel om diakonal bibellesing, samt bokmeldinger. Gjesteredaktører: Marianne B. Karzow, Louise Heldgaard Bylund, Gunnar Haaland og Ingunn Aadland.

Publisert: 2019-06-18

Hele nummeret