Børnebibelen som kulturelt erindringssted mellem kirkekristendom og kulturkristendom

  • Kasper Bro Larsen Lektor ved Aarhus Universitet,

Sammendrag

Børnebibelen som genre har i de seneste årtier oplevet en bemærkelsesværdig op-
blomstring og popularitet. Denne artikel undersøger en række populære børnebibler på det danske marked som udtryk for kristen og samfundsmæssig erindringsmobilise-
ring (fx de Vries 1960, Møllehave 1996, Lindhardt 1998, Barrett 2010 og Jessen 2016). Hvor den autoriserede bibel udgør et delvist glemt arkiv, afspejler børnebiblerne den kulturelt erindrede bibelkanon. Artiklen undersøger, hvordan børnebiblerne konstruerer det bibelske i kraft af mekanismer som selvnormativisering, synkroni og syntopi, værdibaseret selektion, intratekstuelle forbindelser, tekstharmonisering og kulturel tilpasning. De danske børnebibler fastholder det bibelske i den kulturelle erindring ved at favne både kirkekristendom og kulturkristendom.

Nøgleord: børnebibler – kulturel erindring – Aleida Assmann – kulturel transmission – erindringssteder – evangelieharmonier – kirkekristendom – kulturkristendom

Abstract

In Denmark, children’s’ bibles constitute a flourishing genre that has produced several bestsellers during the past decades. This article investigates some of the most popular examples on the Danish market as sites of cultural memory and as constructions of “the biblical.” Whereas the official bible has become a partly forgotten archive, children’s bibles reflect the actual canon in cultural memory. The article discusses how children’s bibles function as sites of cultural memory by means of self-normativization, synchrony and syntopy, value-based selection, intratextual systematization, harmonization, and cultural adaptation. Danish children’s bibles aim to maintain “the biblical” in Danish cultural memory by presenting biblical narratives as foundational to both Christianity and culture.

 

Key words: children’s bibles — cultural memory — Aleida Assmann — cultural transmission — lieu de mémoire — gospel harmonies — modern Christianity

Seksjon
Forskning