Diakonal bibellesning – nødvendig i trosopplæringen

  • Atle Sommerfeldt Biskop i Borg.

Sammendrag

Bibelen kan hjelpe barn og unge til å tolke og mestre livet, men da må de få møte bibeltekster som åpner et slikt rom. I denne artikkelen påviser jeg at utvalget av bibeltekster i Plan for trosopplæring er svakt på slike tekster, og anbefaler tekster og en diakonal lesemåte som legger bedre til rette for dette.
Seksjon
Refleksjon