Bokmeldinger

  • Geir Afdal Professor i pedagogikk ved MF
  • Abjørn Hirsch Pensjonist, prest og lærer med pedagogikk hovedfag, tidligere førsteamanuensis ved DMMH og mentor i trosopplæringen.

Sammendrag

Trond Eilliv Hauge: Å planlegge og designe undervisning.
Cappelen Damm Akademisk 2018

Anmeldt av Geir Afdal

Kristin Graff-Kallevåg og Tone Stangeland Kaufman (red.) (2018) Byggekloss-spiritualitet? En studie i spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring. Oslo: IKO-Forlaget.

Anmeldt av Asbjørn Hirsch

Seksjon
Bokmelding