Hvordan kan KRLE-faget fremstille islams mangfold?

  • Dag Hallvard Nestby

Sammendrag

I denne artikkelen gir jeg et bidrag til den faglige diskusjonen om hvordan islam kan fremstilles i grunnskolens KRLE-fag. Ved hjelp av Robert Jacksons tredelte tilnærming til religion prøver jeg å vise at læreplanens syn på menneskerettigheter som en felles referanse åpner et problematiserende rom hvor elevers ønske om nyanserte fremstillinger av islam kan imøtekommes. Jeg redegjør først for innholdet i Jacksons metode; deretter redegjør jeg for noen problematiserende stemmer (innen islam) som viser muslimenes bidrag til en felles forståelse av menneskerettighetenes betydning. Til slutt undersøker jeg hvorvidt slike stemmer kommer til uttrykk i KRLE-fagets to nyeste lærebøker (for ungdomstrinnet). Undersøkelsen viser stor variasjon i forekomsten av slike stemmer.

Nøkkelord: Islam, KRLE-fagets læreplan, menneskerettigheter, Robert Jacksons tredelte tilnærming, rettighetsfremmende strømninger, KRLE-boka 8–10, Store spørsmål 8–10

 

 

 

Publisert
2019-12-12