Vol 70 Nr 4 (2019): Mangfold, inkludering, dialog

					Se Vol 70 Nr 4 (2019): Mangfold, inkludering, dialog

I dette nummeret dreier mye seg om mangfold og inkludering. Artiklene drøfter hvordan KRLE-faget kan framstille islams mangfold, om skolens juleavslutninger er inkluderende for en mangfoldig elevgruppe, hvordan muslimske barns religiøse livserfaring og ønske om å «faste litt» kan inkluderes i barnehagen, hvilken læring det legges til rette for når tros- og livssynsdialog gis rom i konfirmasjonsundervisning, og det å formidle kirkekunnskap på en måte som får fram mangfold og levd religion – og mer.

Publisert: 2019-12-17

Hele nummeret