Tros- og livssynsdialog i konfirmasjonsundervisning

  • Rosemarie rustad Stakston

Sammendrag

Denne artikkelen undersøker hvordan ungdom lærer tros- og livssynsdialog på en
konfirmasjonssamling. Artikkelen bygger på observasjon av øvelser brukt på en konfirma-
sjonssamling, og finner at ungdom lærer tros- og livssynsdialog gjennom motsetningsfylte praksiser som kan føre til endringsprosesser.

Publisert
2019-12-12