Undervisning i kirkekunnskap – religionspedagogiske refleksjoner

Forfattere

  • Ola Tjørhom

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.7519

Sammendrag

En ny lærebok i konfesjonskunnskap foreligger, denne gang presentert som kirkekunnskap. I løpet av skriveprosessen ble vi som forfattere stilt overfor flere religionspedagogiske og didaktiske utfordringer. Dette bidraget er ikke tenkt som en slags «selvanmeldelse» av boken, andre får vurdere det ferdige produktet. Men jeg vil dele noen refleksjoner omkring et fagfelt i endring, som kan være nyttige med sikte på religionsfaget i vid forstand.

Nedlastinger

Publisert

2019-12-12