Gudstjenester i skoletiden – behov for en klarere rollefordeling mellom kirke og skole?

  • Olav Hovdelien Professor ved OsloMet
  • Gunnar Neegaard Dosent em. OsloMet
Publisert
2020-04-07