Bokmeldinger

  • Lars Laird Iversen Førsteamanuensis ved MF vitenskapelig høyskole.
  • Helje Kringlebotn Sødal Professor ved Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder.
  • Asbjørn Hirsch Pensjonist, prest og lærer med pedagogikk hovedfag, tidligere førsteamanuensis ved DMMH og mentor i trosopplæringen.

Sammendrag

Anmeldelse av:

Mike Castelli & Mark Chater (red.) We need to talk about religious education

Njål Skrunes, Gunhild Hagesæther og Bjarne Kvam (red.): Kristne grunnskoler. Begrunnelse – innhold – handlingsrom

Edvard Befring, Kari-Anne B. Næss og Reidun Tangen (red.). Spesialpedagogikk.

Publisert
2020-04-07