Julevandring og yogakurs. Hvem definerer religion i barnehagen?

Forfattere

  • Ragnhild Laird Iversen Ph.d.-stipendiat Universitetet i Sørøst-Norge.
  • Kari Krogstad Førstelektor Universitetet i Sørøst-Norge

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.8000

Sammendrag

Barnehager tilbys vandringer for barn i kirker i forbindelse med jul, og kurs for barn i yoga og meditasjon, av eksterne aktører. Vi har spurt barnehagelærerstudenter og deres praksislærere om de vil takke ja til slike tilbud, og bedt dem begrunne sine svar. Resultatet viser at majoriteten vil takke ja til begge og anser dem verken som religiøs involvering eller uttrykk for religiøs praksis. Vi diskuterer på hvilken måte tilbudene kan betraktes som religion med utgangspunkt i Jonathan Z. Smiths stedlige kategorier, og hvem som har definisjonsmakten over hva som er religion og religionsutøvelse i en barnehagekontekst.

Nøkkelord: Barnehage, Den norske kirke, Meditasjon, Religiøs praksis, Yoga

Nedlastinger

Publisert

2020-06-01