Vol 71 Nr 2 (2020): Religion i barnehage og skole: To do, or how not to do

					Se Vol 71 Nr 2 (2020): Religion i barnehage og skole: To do, or how not to do

Med flere artikler som tematiserer religion og grensene for religionsutøvelse i barnehage og skole: Én forskningsartikkel om det å tilby yoga og kirkelig julevandring for barnehagebarn og hvem som definerer om det er religion eller ikke, èn om kristne barnehager i Norge og èn om hvordan det kan være krevende for elever å gi uttrykk for tro i samtaler i skolen. I praksisartiklene dreier det seg blant annet om skolekirkesamarbeid. Nummeret inneholder også forskning på bilder i lærebøker med funn om at bildevalget kan motvirke likebehandling av religioner, og en artikkel som viser at det er store sprik i hvordan vedtaket om at lærerstudenter skal få en viss mengde religion- og etikkompetanse (RLE i PEL-faget) har blitt fulgt opp.

Publisert: 2020-06-17

Hele nummeret