Reflektere over egen praksis

Om lokalt pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage og menighet

  • Asbjørn Hirsch Pensjonist, prest og lærer med pedagogikk hovedfag, tidligere førsteamanuensis og rektor ved DMMH og mentor i trosopplæring

Sammendrag

Om lokalt pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage og menighet, og om den nye boka «Aksjonsforskning på mange vis. Forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagen» (red. Gotvassli, Cappelen 2019)

Publisert
2020-09-18