Et nummer med vekt på historie og lange linjer innen religionspedagogikken. Her er artikler om IKO og Prismet i anledning 75/70-årsjubileer, praksisopplegg for undervisning om lokal kirkehistorie, refleksjoner over menighetspedagogikk og utviklingsarbeid og aksjonsforsking i barnehage, bokmeldinger om historieframstilling og deltakelse.

Publisert: 2020-10-12

Hele utgaven