Bokmeldinger

  • Randi Langkaas Kateket i Sjømannskirken i London
  • Einar Thomassen Professor i religionsvitenskap, Universitetet i Bergen

Sammendrag

Josef Forsling, Caroline Gustavsson og Fredrik Wenell (red): «Man skal vara sig själv» – en bok om ungdommer, tro og delaktighet (2019). Tro & liv skriftserie, Marcus Förlag

Bjørn Are Davidsen. Lurt av læreboken? Feil og forvirring om kristen tro i læremidlene. Oslo: Veritas Forlag 2019.

Publisert
2020-09-18