Den historiske dimensjon i KRLE-faget

  • Tarald Rasmussen Professor em. i kirkehistorie, Universitetet i Oslo,

Sammendrag

Artikkelen ser nærmere på den nye læreplanen for KRLE-faget med utgangspunkt i spørsmålet om hvordan en historisk dimensjon er ivaretatt. Planens første «Kjerneelement» lanserer en globalt orientert religionsforståelse som – trass i pretensjonen om å angi en «kjerne» – er videre og mer altomfattende formulert enn i noen tidligere læreplan for faget. Denne åpne bestemmelsen av hva man skal arbeide med, går hånd i hånd med en svekking av et historisk perspektiv som siden KRL-faget ble lansert i 1997, har spilt en viktig rolle i læreplanene. Et hovedspørsmål i artikkelen er om en slik dreining i forståelsesform bidrar til å styrke eller til å svekke en dypere forståelse av religion i skolen. Kan en slik dypere forståelse oppnås uten historisk arbeid med spesifikke religiøse tradisjoner?

Nøkkelord: KRLE, Historie, Tradisjon, Religionskritikk

Publisert
2020-12-01