Vol 71 Nr 4 (2020): Fag i forandring Skandianavisk religions- og livssynsdidaktikk

					Se Vol 71 Nr 4 (2020): Fag i forandring  Skandianavisk religions- og livssynsdidaktikk

KRLE og RE-fagene har fått nye læreplaner i høst, og Prismet nr 4/20 byr på mange interessante og viktige artikler om didaktikk for et (K)RL(E)-fag i forandring. Her er fagdebatt, analyser av historiens og sosiologiens plass i faget, om det å ta andres perspektiv og om ulike faglige utfordringer. Nummeret har også en mer skandinavisk profil enn vanlig, med bidrag fra danske og svenske religionsdidaktikere om når det sekulære perspektivet dominerer i klasserommet, om kristendommens spesielle plass i skandinaviske religionsfag, og om dannelse, allmenn didaktikk og ulike tilganger til fag og undervisning.

Publisert: 2020-12-10

Hele nummeret