Sporets didaktik

Kristendom som historie og kulturarv i religionsundervisningen

  • Marlene Printz Jellesen Læreruddannelsen i Aalborg

Sammendrag

Kristendommens status i grundskolens religionsundervisning er omstridt – både i Danmark og Norge – og denne artikel vil afdække, hvilken rolle kristendommen har spillet og spiller i faget Kristendomskundskab i folkeskolen i Danmark og give et bud på følgende spørgsmål: Hvilken status skal kristendommen have i skolens sekulære fag kristendomskundskab, hvilke virknings- og kulturhistoriske grunde kan der være til at prioritere kristendommen højt i undervisningen, og hvordan kan man som ikke-forkyndende religionslærer pleje refleksiv omgang med den normativitet, kristendommen indeholder. Med disse spørgsmål in mente bevæger artiklen sig ind på en værdipolitisk kampplads, der er knyttet til diskussionen om, hvor mono- eller multikulturel skolens religionsundervisningen bør være, og til hvilken normativitet, der skal være fremherskende.

Publisert
2020-12-03