Ny læreplan – for åpen i mange retninger

Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

  • Kari Repstad Tidligere universitetslektor i religionsdidaktikk ved Universitetet i Agder, mangeårig lærer i videregående skole. Tidligere leder av Religionslærerforeningen i Norge.
Publisert
2020-12-03