Fagfornyelsen i KRLE og Religion og etikk

Etter læreplanen – før implementeringen

  • Geir Skeie Professor i religionsdidaktikk ved UiS, leder av arbeidsgruppa som Utdanningsdirektoratet brukte for å utarbeide forslag til nye læreplaner i KRLE/RE 2017–-2019.
Publisert
2020-12-03