Jødisk mangfold i norske KRLE-lærebøker?

Forfattere

  • Tyson Herberger Stipendiat, Høgskolen i Innlandet
  • Anders Aschim Professor, Høgskolen i Innlandet

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.8725

Sammendrag

I hvilken grad kommer mangfoldet innen jødedommen til uttrykk i norske lærebøker i KRLE? Artikkelen undersøker framstillingen av jøder og jødedom i tre mye brukte læreverk for grunnskolens ungdomstrinn, med utgangspunkt i spørsmålet om representasjon, slik det er definert i Robert Jacksons fortolkende tilnærming til religionsundervisning. Selv om indre mangfold i noen grad tematiseres eksplisitt i bøkene, finner vi at det særlig er bestemte grupper som får representere jødedommen i tekst og illustrasjoner. Begrepene ortosentrisme og askenormativitet brukes for å karakterisere framstillinger som gir henholdsvis ortodoks og askenasisk jødedom en hegemonisk posisjon.

Nøkkelord: jødedom, mangfold, KRLE, lærebøker, ungdomstrinnet

Nedlastinger

Publisert

2021-04-08

Utgave

Seksjon

Forskning