Vol 72 Nr 1 (2021): Utvikling

					Se Vol 72 Nr 1 (2021): Utvikling

Nummeret inneholder artikler om religionspedagogisk praksis og utvikling på ulike måter. Her finner du forskning på bruk av TV-program innenfor religionsundervisning med drøfting av medialisering av klasserommet, på framstillingen av jødisk mangfold i lærebøker og om verdensreligionsmodellen i religions- og livssynsundervisning. En fyldig praksisartikkel tematiserer utfordringer med trosopplæring for 0-3-åringer og utviklingen av babyteater for aldersgruppa, og du finner en artikkel om endring av forståelsen av kjønn i skolen - i tillegg til bokmeldinger.

Publisert: 2021-04-08

Hele nummeret