Trosopplæring for de aller minste

Praksiserfaringer rundt babyteater i kirken

Forfattere

  • Elin Oveland Teaterpedagog/ produsent for De Minstes Teater, ungdomsarbeider og barne- og ungdomskonsulent, Kristiansand

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.8730

Sammendrag

Plan for trosopplæring sier at alle døpte 0-18 år skal få tilbud om en systematisk og helhetlig trosopplæring. Hvordan skal vi få til det for de aller minste barna? De som ikke enda har ord for å si hva de trenger, eller gi tilbakemelding på hva de tenker? Når vi ikke vet hva de forstår av det vi sier til dem? Kan man undervise disse barna? Kan de lære noe? Og hvordan kan de i så fall erfare og tilegne seg trosopplæring på egne premisser? Dette er noen av spørsmålsstillingene som ligger bak vår praksis med babyteater i Asker prosti. I møte med de aller minste var vi nødt til å tenke nytt om læring og formidling, samt se helhetlig trosopplæring fra et nytt perspektiv.

Nedlastinger

Publisert

2021-04-08

Utgave

Seksjon

Praksis