Den Ene og den Andre

Betraktninger om forskningsbaserte stillbilder av kjønnsforskjeller og andre forskjeller i skolen

Forfattere

  • Birgit Nordtug Førsteamanuensis i psykologi ved Høgskolen i Innlandet
  • Benedikte Thaulow Lektor i spesialpedagogikk ved Ringerike Steinerskole
  • Gunn Engelsrud Professor i idrettsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.8735

Sammendrag

I artikkelen setter forfatterne et kritisk søkelys på forskning og politikk der gutter og jenter blir forstått på gruppenivå. Særlig kommer gruppetenkning fram i evidensbasert forskning om kjønnsforskjeller i skolen. Ved å bruke biologiske forskjeller som forklaring, hevdes det at gutter får dårligere karakterer enn jenter, mens jenter opplever mer stress og press enn gutter. Når politikk og praksis forankres i denne typen forskning, kan det bidra til at gutter og jenter fikseres i et statisk enten-eller-forhold. Både variasjoner innad i gruppene og individuelle erfaringer risikerer herved å bli usynlige og ugyldige. Det gjelder også andre forskningsbaserte stillbilder som kun åpner for å ta posisjonen som enten den Ene eller den Andre. Forfatterne eksemplifiserer det med analyser av klasseforskjeller og lærer-elev-forholdet. Med utgangspunkt i Dag Østerbergs klassiske essay Forståelsesformer undersøker forfatterne hva slags forståelser en slik statisk gruppetenkning er basert på. Det tas til orde for å anse gutter og jenter og andre grupper som både forskjellige og like, som personer som deltar sammen i skolen og som lærer av hverandre.

Nedlastinger

Publisert

2021-04-08

Utgave

Seksjon

Refleksjon