Religion og konfirmasjon som «feelgood»

Forfattere

  • Erling Birkedal Førsteamanuensis/prosjektleder, MF vitenskapelig høyskole, Oslo.
  • Espen Gilsvik Stipendiat, MF vitenskapelig høyskole, Oslo.

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.8877

Sammendrag

I denne artikkelen utforsker vi 14-åringers forståelse av religion, og dennes sammenheng med valg av konfirmasjon. Vi finner at det er stor variasjon i religiøs selvforståelse, og samtidig stor grad av ambivalens. Vi argumenterer for at de unge forstår konfirmasjon i større grad som en performativ rite som skal reflektere individets identitet og i noen grad familietradisjonen. Riten fremstår for dem i mindre grad som religiøs markør knyttet til overgang fra barn til voksen. Vi bygger på materiale fra fokusgruppeintervju og survey-data fra tenåringer i forkant av konfirmasjonsvalg. Vi finner at 14-åringene i stor grad har en individualistisk tilnærming til religion og valg av konfirmasjon. Majoriteten av 14-åringene omtaler religiøs variasjon i positive vendinger, mens de uttrykker skepsis til sterk grad av religiøs overbevisning.

Nøkkelord: Konfirmasjon, riter, ungdom, religiøsitet, religiøs individualisering, religiøs ambivalens

Nedlastinger

Publisert

2021-06-22

Utgave

Seksjon

Forskning