Religionenes kunst i klasserom og hellige rom

Teoretiske perspektiver

Forfattere

  • Tove Nicolaisen Professor emerita OsloMet

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.8882

Sammendrag

Møter med religionenes kunst i klasserom og i hellige rom har potensiale til å utvide studenters og elevers læringsrom; komplekse erfaringer kan være gevinsten. Artikkelen utforsker ulike innfallsvinkler til møtene, og hvordan læringsrommet kan forstås på forskjellige måter. Jeg diskuterer begreper og teorier som kan brukes i undervisning: teorier om rom, om normalitetskonstruksjoner, om tolkning av kunst og om kunstens påvirkningskraft.

Nøkkelord: religionenes kunst, hellige rom, hindutempel, moské, ekskursjoner, læringsrom, religions- og livssynsundervisning

Nedlastinger

Publisert

2021-06-22

Utgave

Seksjon

Forskning