Religionsundervisning i skole og kirke

– Udvikling af religionsdidaktik gennem aktionsforskning

Forfattere

  • Kirsten Margrethe Andersen Lektor, Læreruddannelsen i Haderslev
  • Lakshmi Sigurdsson Lektor, Københavns Professionshøjskole

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.9911

Sammendrag

Artiklen præsenterer resultater fra et aktionsforskningsprojekt på tværs af kirke og skole i Danmark. Der har været tradition for at bruge begrebet forkyndelse til at definere den principielle forskel mellem skolens og kirkens religionsundervisning. Denne artikel søger at flytte fokus fra det principielle til det praktiske ved at belyse, hvilke forskelle og evt. fælles træk, der træder frem, når vi ser på den intenderede og gennemførte undervisning, og hvad de to institutioner bidrager med i en dannelsesmæssig horisont. Disse spørgsmål belyses ud fra tre modeller til analyse af hhv. didaktiske grundformer, læringsformer og dannelse til religiøs myndighed. I forlængelse heraf diskuterer vi de uklarheder, som knytter sig til begrebet forkyndelse som grænsemarkør i skolens religionsundervisning.

Nøgleord: Religionsundervisning, dannelse, forkyndelse, ikke-forkyndende, eksistentiel, dømmekraft

Nedlastinger

Publisert

2022-10-28