Vol 73 Nr. 3 (2022): Trusopplæringsreforma. Kva no?

					Se Vol 73 Nr. 3 (2022): Trusopplæringsreforma. Kva no?

Dette opne nummeret tematiserer undervisning i tilknyting til kyrkje og skule. Nummeret inneheld forskingsartiklar om grunnlaget for Den norske kyrkja si pedagogiske verksemd, om forkynning og undervisning i kyrkja, og om religionsundervisning i dansk skule og kyrkje. I tillegg til tre forskingsartiklar, inneheld nummeret refleksjonsartikkelen «Barneteologi, trusopplæring, og religionspedagogikk», samt ei bokmelding av Samarbeid mellom skole og kirke i et livssynsåpent samfunn.

Publisert: 2022-10-28

Hele utgaven