Nr 4 (2017): Plan og praksis - barnehage og skole

					Se Nr 4 (2017): Plan og praksis - barnehage og skole
I dette nummeret av Prismet vier vi plass til barnehagens nye rammeplan og den nye overordnede delen av skolens læreplan, ved å presentere tema som ble løftet fram i ulike høringssvar og en vurdering av endringene fra utkast til vedtatt plan.
Publisert: 2017-12-11

Hele nummeret

Leder

Aktuelt

Bokmeldinger