I dette nummeret av Prismet vier vi plass til barnehagens nye rammeplan og den nye overordnede delen av skolens læreplan, ved å presentere tema som ble løftet fram i ulike høringssvar og en vurdering av endringene fra utkast til vedtatt plan.
Publisert: 2017-12-11

Hele utgaven

Leder

Aktuelt

Bokmelding