Selvmordsforebygging ved regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS-Øst)

Forfattere

  • Georg Schjelderup
  • Nils Petter Reinholdt

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2118

Sammendrag

Ved regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS-Øst) har vi utviklet ny organisasjonsmodell for det selvmordsforebyggende arbeidet. Viktige strategiske mål er å styrke kvaliteten på selvmordsforebyggende aktiviteter i regionen innenfor sentrale områder, anbefalt i de nasjonale retningslinjene for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. For å oppnå disse målene er lokale spesialrådgivere organisert i et interdisiplinært og interorganisatorisk nettverk. Våre erfaringer så langt er at organiseringen i faglige nettverk innebærer muligheter til å styrke den selvmordsforebyggende virksomheten på flere områder. At the Regional Centre – Violence, Trauma and Suicide Prevention – Region East (RVTS-East), we have developed a new organisational model for suicide prevention. Important strategic aims are to improve the quality of suicide prevention activities in the region in accordance with recommendations given in National guidelines for suicide prevention in mental health care. To achieve these objectives, local special advisors are organized in an interdisciplinary and inter-organizational network. So far, our experiences are indicating that a network organisation could improve suicide prevention activities in several aspects.

Nedlastinger

Publisert

2015-05-28