Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern – erfaringer og utfordringer videre

Forfattere

  • Fredrik A. Walby
  • Ewa Ness

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2119

Sammendrag

.

Referanser

Helsetilsynet (2012): Meldesentralen – oppsummeringsrapport 2008–2011. http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet2012/Meldesentralen-oppsummeringsrapport-2008-2011/

Medisinalmeldingen (2010): Helsetilsynet i Oslo og Akershus. http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/helsesosialmelding/oslo_og_akershus_medisinalmelding_2010.pdf

Ness E., Walby, F.A., Mehlum, L. (2011): Gransking av selvmord i det psykiske helsevern.

Pilotprosjekt. Rapport. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging. http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/aktuelt/aktuellesaker/2012/Pilotrapport%20granskning.pdf

Qin P, Nordentoft M. (2005): Suicide risk in relation to psychiatric hospitalization: evidence based on longitudinal registers. Arch Gen Psychiatry. 62(4): 427–32.

http://dx.doi.org/10.1001/archpsyc.62.4.427

PMid:15809410

Rønneberg U, Walby FA.(2008): Selvmord hos pasienter behandlet i psykisk helsevern. Tidsskr

study with blinded raters. J Affect Disord.

Jun; 92(2–3): 253–60.

Nedlastinger

Publisert

2015-05-28