Fortellingen om en vanskelig slutt

Forfattere

  • Tore Rem

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2120

Sammendrag

Hvordan bør selvmordet behandles i en biografisk fremstilling? Med utgangspunkt i forfatterens biografi om Jens Bjørneboe reflekteres det over hvordan teksten løser denne utfordringen, og over hvordan biografens poetikk utfordres i møte med denne avslutningen. Det handler ikke minst om å utvikle en skrivepraksis som både tekstog historieteoretisk makter å gi motstand mot retrospektiv reduksjonisme.

How should suicide be treated in the writing of biography? With the author's biography of Jens Bjørneboe as a starting point, the article reflects on how the text confronts this challenge, and on how the poetics of the biography is challenged by this particular ending. The article stresses the need for a writing style which, both in text-theoretical and historio-graphical terms, manages to resist retrospective reductionism.

Referanser

Aschim, Anders. (2010). "Uavslutta vitskapleg etterskrift til Ein betre vår ein gong. Elias Blix". Del av dr.Philos.-avhandling. Universitetet i Tromsø.

Bjørneboe, J. (1976). Med horn og hale. Upublisert., –. (1954). "Til en uslagen prins." Aftenposten, 17. november.

Lee, H. (2005). Body Parts. Essays on Life-Writing. London: Chatto & Windus.

McDonald, Peter D. (2009). The Literature Police. Oxford: Oxford University Press.

Moi, Toril. (2005). Simone de Beauvoir. Oslo: Gyldendal.

Rem, Tore. (2011). "Biografiens historie", i Norsk Litterær Årbok. Oslo: Samlaget. 106–31., –. (2010). Født til frihet. En biografi om Jens Bjørneboe II. Oslo: Cappelen Damm., –. (2009). Sin egen herre. En biografi om Jens Bjørneboe I. Oslo: Cappelen Damm.

PMid:22026867

Walton, Stephen J. (2008). Skaff deg eit liv! Om biografi. Oslo: Samlaget.

Nedlastinger

Publisert

2015-05-28