Støtte til forældre til selvmordstruede sønner og døtre - metodeovervejelser

Forfattere

  • Elene Fleischer
  • Anna Knudsen

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2159

Sammendrag

Artiklen beskriver udvikling af en model, et gruppetilbud, hvor der ydes støtte og rådgivning til forældre til selvmordstruede sønner og døtre. En model, der håndterer de mange udfordringer, forældre står over for efter en søn eller datters selvmordsforsøg. De adspurgte forældre gav udtryk for, at støtten til deres barn eller ung efter selvmordsforsøg var tilstrækkelig, men de oplevede en mangel på effektiv støtte til sig selv og familien som helhed. Behandlerteamet (forfatterne til denne artikel, der også har været de primære gruppeledere de sidste tre år) udviklede en model for samtale og intervention i mindre grupper (4–8). Her kunne forældrene dele deres bekymringer, frustrationer, vrede og angst med andre ligestillede forældre. Gruppesessionerne blev ledet af to fagfolk, der også involverede psykoedukation med fokus på behandling af depression, borderline, tilbagefald og kommunikationsmønstre. Det var nødvendigt for gruppelederne at udvikle en omkostningslav model for støtte og rådgivning. Det var derfor en forudsætning, at modellen kunne anvendes af fagprofessionelle frivillige. Modellen har vist sig effektivt til at minimere frafald til gruppesamlingerne, og forældrene udtrykte generelt en højere grad af selvtillid undervejs og ved afslutningen af forløbet, end de havde i begyndelsen. Det formodes, at de profylaktiske indsatser målrettet unges selvmordsadfærd vil være mere effektive, hvis disse kombineres med rådgivning og støtte til forældrene. The idea of this project was to clarify to what extent parents of suicidal children and adolescents need support to handle the many challenges they must confront following a child or adolescents suicide attempt. The parents generally expressed that the support for their child or adolescent after the suicide attempt was adequate and sufficient; however, they felt a lack of effective support for themselves. The research group developed a model for group therapy in smaller groups (4–8), where the parents could share their anxieties, frustrations, anger, and remorse with like-minded persons. The sessions, conducted by two professionals, also involved psycho-education focusing on treatment of depression, borderline, recidivism, and communication patterns. It was imperative for the therapists to develop a cost effective model for this specific kind of treatment, which was achieved by involving skilled volunteers. The model has shown its effectiveness in minimizing the drop-out rate of parents and most parents expressed a much higher degree of selfconfidence. The prophylactic efforts towards suicidal behavior among younger people probably are more effective if combined with counseling and support to the involved parents.

Referanser

Benjaminsen, S. (2005). Selvmordsforsøg, Undersøgelse og Behandling. Kvalitetsprojekt. Modelprojekt nr. 21, Odense Universitetshospital.

Center for Selvmordsforskning (2011). Register for selvmordsforsøg 2009. Statistikbank. DK. http://www.selvmordsforskning.dk

Fleischer, E. (2000). Den talende Tavshed. Selvmord og selvmordsforsøg som talehandling (oprindelig ph.d.-afhandling 1997): Odense Universitetsforlag.

Fleischer, E. (2009). Ensomheden – selvmordets følgesvend. Månedsskrift for praktisk lægegerning. Nr. 4.

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (2011). Patienter og pårørende har ordet. Tilfredshedsundersøgelse af distriktspsykiatrien 2010. Danske Regioner (2010): http://www.regioner.dk/Publikationer/Psykiatri/ Tilfredshedsundersøgelse +i+distriktspsykiatrien+2010.aspx

Gerlach, J. (red.). (2006). Depression. København: Psykiatrifondens Forlag.

Gerlach, J. (red.). (2008). Pårørende – råd og vejledning til pårørende til mennesker med psykisk sygdom. København: Psykiatrifondens Forlag.

Jacobsen, B. (2009). Livets dilemmaer. København: Hans Reitzels Forlag.

Jakobsen, I.S. et al. (2011). Differences Between

http://dx.doi.org/10.1080/13811118.2011.589731

Jørgensen, C. (2011). Pårørende har ret til psykoedukation – interview med professor i psykiatri Merete Nordentoft. Danmark: SIND bladet 2012, 01.

Søndergaard, P.S. (2008). Skrig & fred – om selvmordsforsøg blandt unge. Aarhus: Turbine.

Nedlastinger

Publisert

2015-05-29