"Noen ganger er det kanskje nødvendig." Om egenopplevelse av tvunget vern ved suicidalitet

Forfattere

  • Arne Thorvik

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2161

Sammendrag

Artikkelen tar for seg selvmordstruede menneskers egen opplevelse av tvunget psykisk helsevern, og er basert på empirisk materiale fremkommet i dybdeintervjuer som lå til grunn for artikkelforfatterens doktoravhandling. Selv om det krenkende aspektet ble poengtert av flere, formidlet informantene at de i ettertid hadde aksept for nødvendigheten av andres ivaretakelse i en situasjon der de var inne i en suicidal prosess. The article describes the experience of compulsory detainment by suicidethreatened themselves, and is based upon empirical material gained through depth interviews for a PhD-thesis. Although the offending aspect was mentioned by a subgroup, the informants communicated their retrospective understanding of the necessity for this precaution, i.e. being taken care of in the middle of a suicidal process.

Nedlastinger

Publisert

2015-05-29