Adverse Childhoold Experiences and Sucidal Behavior

Forfattere

  • Beth S Brodsky
  • Emily Biggs

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2171

Sammendrag

Early experiences of physical and sexual abuse are well-documented correlates of suicidal behavior in adolescence and adulthood. Childhood abuse and neglect have also been reported as etiological factors in the development of suicidal and self-harm behavior. There is evidence that adverse childhood experiences are related to the development of certain personality traits that increase the risk for suicidal behavior. Genetic and biological studies of the relationship between adverse childhood experiences and the serotonergic system, the opioid receptor system, and gene methylation identify possible biological mediators between environmental factors and personality traits related to suicidal behavior. In this article we revisit and update our 2008 review of what is known regarding the relationship and mediators between childhood abuse/neglect and suicidal behavior, while giving emphasis to the most recent findings. We integrate past and present findings into a theoretical model that illustrate current state of understanding as to how childhood adversity and genetic/biological factors interact to affect neurobiological changes, which then lead to the development of personality traits correlated with suicidal behavior. Belastende livshendelser i barndommen og risiko for suicidal atferd Fysisk og seksuelt misbruk av barn har en veldokumentert sammenheng med suicidal atferd senere i livet. Slike sterke belastninger kan også gi opphav til utvikling av personlighetstrekk som øker risikoen for suicidal adferd. Genetiske og nevrobiologiske studier har påvist en rekke mulige biologiske faktorer som kan mediere sammenhengen mellom miljømessige forhold, personlighetstrekk og suicidal og selvskadende atferd. Denne artikkelen er en oppdatering av vår litteraturgjennomgang fra 2008 om hva vi vet om forholdet mellom misbruk og omsorgssvikt i barndommen og suicidal adferd og hva som medierer sammenhengen. Vi har lagt mest vekt på de nyeste funnene, men trekker inn både tidligere og nye funn i en teoretisk modell om hvordan belastende livshendelser i barndommen og genetiske/biologiske faktorer sammen påvirker nevrobiologiske forandringer, som igjen fører til utviklingen av personlighetstrekk korrelert med suicidal atferd.

Nedlastinger

Publisert

2015-06-01