Styrking av oppfølgingstilbudet til FN-/NATO-veteraner

Forfattere

  • Nils Petter Reinholdt

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2174

Sammendrag

Som en del av regjeringens handlingsplan “I tjeneste for Norge” er RVTS Øst på oppdrag fra Helsedirektoratet i ferd med å gjennomføre en rekke tiltak rettet mot ulike målgrupper der formålet er å styrke helseog oppfølgingstilbudet til FN-/NATOveteraner. En av prosjektets viktigste intensjoner er å bidra til å bygge bro mellom Forsvaret og det sivile hjelpeapparatet. Prosjektet omfatter blant annet kompetanseoppbygging for relevante aktører, systematisk nettverksbygging og formidlingsarbeid – blant annet gjennom publisering av artikler – for å spre kunnskap om hvordan skarpe utenlandsoppdrag kan påvirke hverdagslivet for den som reiser ut og for familien. Siden høsten 2010 har mer enn 1000 ansatte i det sivile hjelpeapparatet deltatt på kurs. En rekke kompetansetiltak er gjennomført over hele landet. I artikkelen presenteres sentrale utfordringer i feltet og prosjektets tiltak gjennomgås. Prosjektet er planlagt videreført blant annet gjennom etablering av regionale nettverk. Hvert enkelt RVTS tar ansvar for å etablere ressursnettverk i sin region, med det formål å styrke oppfølgingstilbudet til veteraner og deres familier. The regional Centre for Prevention of Violence, Trauma and Suicide – Region East (RVTS Øst) has been commissioned by the Norwegian Directorate of Health to develop and implement a series of measures aimed at strengthening the support and care of Norwegian war veterans. Since 1946 more than 100 000 Norwegians have participated in more than 40 peace keeping and peace enforcement operations on four continents. This paper describes the different parts of the project as well as a structure for continuation of measures through regional resource networks.

Referanser

Blow, F., Bohnert, A., Ilgen, M., Ignacio, R., McCarthy, J., Valenstein, M., Knox, K. (2012).

Suicide mortality among patients treated by the Veterans Health Administration from 2000 to 2007. American Journal of Public Health,102, 98–104.

Burns, R. (2012). Suicides are surging among US troops. Associated Press Impact. Webartikkel publisert 8/6–2012. http://article.wn.com/view/2012/06/07/AP_IMPACT_Suicides_are_surgin g_among_US_troops_

Daehl, M.P., Klein, S., Alexander, D.A. (2011). The cost of conflict: Meeting the mental Health needs of serving personnel and service veterans. Int Rev Psychiatry, 23, 201–209.

http://dx.doi.org/10.3109/09540261.2011.557059

PMid:21521090

Forsvarsdepartementet. (2011). "I tjeneste for Norge", Regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste. Oslo: Forsvarsdepartementet.

Harrell, M., Berglass, N. (2011). Losing the battle: The challenge of Military Suicide. Policy Brief. Center for a New American Security.

Hussain, A., Heir, T., Weisæth, L. (2011). Stressskader/ psykiske belastningsskader hos militært personell etter tjeneste i utenlandsoperasjoner- kunnskapsoppdatering. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Kang, H.K., Bullman, T.A. (2008). Risk of suicide among US Veterans after returning from the Iraq and Afghanistan war zones. JAMA, 300, 652–653.

http://dx.doi.org/10.1001/jama.300.6.652

PMid:18698062

Kaplen, M.S., Huguet, N., McFarland, B., Newsom, J. (2007). Suicide among male veterans: a prospective population based study. J of Epidemiology and Community Health, 61, 619–624.

http://dx.doi.org/10.1136/jech.2006.054346

PMid:17568055 PMCid:PMC2465754

Mehlum, L., Koldsland, B.O., Loeb, M.E. (2006). Risk factors for long-term posttraumatic stress reactions in unarmed UN Military observers.

The journal of Nervous and Mental disease, 194, 800–804.

http://dx.doi.org/10.1097/01.nmd.0000240189.20531.2d

PMid:17041295

Mehlum, L. (1999). Alcohol and stress in Norwegian United Nations peacekeepers. Military Medicine, 164, 720–724.

PMid:10544627

Mehlum, L., Weisæth, L. (2002). Predictors of stress reactions in Norwegian UN peacekeepers 7 years after service. Journal of Traumatic Stress, 15, 17–26.

http://dx.doi.org/10.1023/A:1014375026332

PMid:11936717

Rozanov, V., Carli, V. (2012). Suicide among war Veterans. International Journal Environ Res Public Health, 9, 2504–2519.

http://dx.doi.org/10.3390/ijerph9072504

PMid:22851956 PMCid:PMC3407917

RVTS Øst (2012). Prosjektrapport til Helsedepartementet/ Helsedirektoratet, "Styrking av helsetilbudet til FN-/NATO-veteraner". Oslo: RVTS Øst.

Thoresen S., Mehlum L., Moller B. Suicide in peacekeepers – a cohort study of mortality from suicide in 22,275 Norwegian veterans from international peacekeeping operations. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 38, 605–10.

http://dx.doi.org/10.1007/s00127-003-0687-3

PMid:14614547

Thoresen S., Mehlum L., Roysamb E., Tonnessen A. Risk factors for completed suicide in veterans of peacekeeping: repatriation, negative life events, and marital status. Arch Suicide Res, 10(4), 353–63.

http://dx.doi.org/10.1080/13811110600791106

PMid:16920686

Nedlastinger

Publisert

2015-06-01