Religion and suicide acceptability: A review and extension

Forfattere

  • Steven Stack

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2181

Sammendrag

Religiosity has been a major, long standing construct in sociological analyses of suicide, but has received relatively less attention in other disciplines within Suicidology. Research on the four major explanations for a link between religiosity and suicide acceptability are reviewed: religious affiliation/integration, religious commitment, religious networks, and moral communities. Some special attention is directed to the proposition from religious commitment theory that religion offers a protection against hopelessness, a noted risk factor for suicide. A major limitation of existing work is that it remains disproportionately based on Western and more developed nations. This limitation is addressed through a new analysis of data from Wave V of the World Values Surveys on 174,883 individuals nested in 80 nations including many Eastern and less developed countries. The results suggest something close to a sociological law: the greater the reported importance of religion, the lower the suicide acceptability. Future work is needed to ascertain to what extent the variability in the culture of religious hope contributes to this association. Religiøsitet har lenge vært et viktig tema i sosiologiske analyser av selvmord, men har fått relativt liten oppmerksomhet innenfor andre retninger i suicidologien. I denne artikkelen redegjøres det for forskningen på de fire hovedforklaringene for sammenhengen mellom religiøsitet og i hvilke grad selvmord aksepteres som løsning: religiøs tilhørighet/ integrasjon, religiøst engasjement, religiøse nettverk, og moralfelleskap. Et spesielt fokus rettes mot antakelsen fra teorien om religiøst engasjement at religion innebærer en beskyttelse mot håpløshet, en velkjent risikofaktor for selvmord. En betydelig begrensning i arbeidet som hittil er utført på dette feltet er at det er for sterkt basert på vestlige og mer utviklede land. Denne begrensningen forsøkes omgått gjennom en ny analyse av data fra World Values Surveys (Runde 5) der 174 883 personer i 80 land deltok. Mange land i Øst og og mindre utviklede land deltok i denne undersøkelsen. Resultatene peker på noe i nærheten av en lovmessig sammenheng: Jo større betydning religionen oppleves å ha, i desto lavere grad aksepteres selvmord som løsning. Det er nødvendig å utføre videre forskning for å forstå i hvilken grad kulturelle variasjoner av religiøst håp bidrar til denne sammenhengen.

Nedlastinger

Publisert

2015-06-01