Att skapa åtgärder för att minska järnvägssjälvmord - er det möjligt?

Forfattere

  • Helena Rådbo

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2217

Sammendrag

Själmord inom järnvägstrafik är orsaken till ca 75 % av alla personpåkörningar med dödlig utgång i Sverige. Detta drabbar samhället på flera sätt, offret som brottats med självmordstankar som till slut leder till handling, anhöriga och/eller andra personer i offrets närhet, likaså utgör självmord ett betydande problem för järnvägssektorn med stora förseningar som påverkar både resenärer, operatörer och spårförvaltare. Frågan är om dessa personpåkörningar kan förebyggas; är det möjligt att göra begränsningar i miljön för att göra det svårare att utnyttja järnvägen som en självmordsmetod? Prevention av järnvägssjälvmord har utvecklats i några svenska artiklar som presenteras här och dessa jämförs även med andra internationella vetenskapliga studier. Forskningen visar att det finns strategier för att skapa preventionsåtgärder som både försöker reducera attraktiviteten i metoden och som reducerar dödligheten. I aktuell sammanställning förs en diskussion kring ett antal möjliga åtgärder som systemägaren inom järnvägssektorn själva kan förfoga över. En konklusion är att det finns ett antal åtgärder som kan användas och utvecklas inom järnvägens ordinarie säkerhetsarbete. Suicides constitute about 75% of all deaths in person-train collisions in Sweden. Besides the tragedy directly related to the victim, these events inflict severe trauma among relatives, professionals and others involved. The capacity of the rail transport system to operate timely and effectively is also hampered. Are these accidents preventable? Is it possible to take actions that make it more difficult to use the railway as a means to commit suicide? Railway suicide prevention has been developed in some Swedish articles and is also compared to other international research in this study. These articles summarize the results in the form of alternative preventative strategies, ranging from measures reducing the attractiveness of railway as a means of suicide to lethality reducing measures. Thus, the research demonstrates a number of potentially available strategies in the hands of the systems-owner. The most significant conclusion, therefore, is that suicide prevention should be seen as an integrated part of regular railway safety work.

Referanser

Beskow, J., 2000. Nationellt program. In J. Beskow (Ed.), Självmord och självmordsprevention Om livsavgörande ögonblick (Suicide and suicide prevention). Lund: Studentlitteratur.

Beskow, J., 2008. Suicid som psykiskt olycksfall: ett systemperspektiv. Suicidologi; 13(3): 14-18.

Beskow, J., Thorson, J., & Östrom, M., 1994. National suicide prevention programme and railway suicide. Soc Sci Med 38(3):447-51.

http://dx.doi.org/10.1016/0277-9536(94)90446-4

Briem, V., de Lima, S., & Siotis, C. (2007). Train drivers and fatal accidents on the rails: Psychological aspects and safety. In J. R. Wilson, B. Norris, T. Clarke & A. Mills (Eds.), People and rail systems, human factors at the heart of the railway. Hampshire, England: Ashgate Publishing Limited.

Coats, T., & Walter, D., 1999. Effect of station design on death in the London Underground: observational study. BMJ, 319:957.

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.319.7215.957

PMid:10514158 PMCid:PMC28249

Cothereau, C., de Beaurepaire, C., Payan, C., Cambou, J. P., Rouillon, F., & Conso, F. (2004). Professional and medical outcomes for french train drivers after "person under train" accident: Three year follow up study. Occup Environ med. 61, 488-494.

http://dx.doi.org/10.1136/oem.2003.007922

PMid:15150387 PMCid:PMC1763648

Daigle, M. S. (2005). Suicide prevention through means restriction: Assessing the risk of substitution A critical review and synthesis. Accid Anal Prev, 37, 625-632.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2005.03.004

PMid:15949453

Emmerson, B., & Cantor, C. (1993). Train suicides in Brisbane, Australia, 1980-1986. Crisis, 14(2), 90-94.

PMid:8252930

European Railway Agency. (2011). Railway safety performance in the European union.The Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Florentine, J. B., & Crane, C. (2010). Suicide prevention by limiting access to methods: A review of theory and practice. Soc Sci Med, 70, 1626-1632.

http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.01.029

PMid:20207465

Frisk, M., 1997. Olycka, självmord eller rop på hjälp? 173 dödsfall i järnvägstrafiken under 1990-95. Läkartidningen Mar 12;94(11) 973-4, 979-80.

Haddon, W., 1973. Energy damage and the 10 countermeasure strategies. J Trauma, 13, 321-331.

http://dx.doi.org/10.1097/00005373-197304000-00011

PMid:4700110

Haddon, W. J., 1980. The Basic Strategies for Reducing Damage from Hazards of All Kinds.

Hazard prevention 16, September-October.

Kerkhof, A. (2003). Railway suicide: Who is

http://dx.doi.org/10.1027//0227-5910.24.2.47

Lerer, L. B., & Matzopoulos, R. (1997). Fatal railway injuries in Cape Town, South Africa. Am J Forensic Med Pathol, 18(2), 144-147.

http://dx.doi.org/10.1097/00000433-199706000-00007

PMid:9185930

Lindberg (2012). Prevention av suicid i transportsystemet. Del av planeringsunderlag trafiksäkerhet. Version 2.1 (EL 2012-02-03) Trafikverket Hämtad frånhttp://www.trafikverket.se/PageFiles/68053/planeringsunderlag_prevention_av_suicid_i_transportsystemet.pdf

Limosin, F., Loze, J. Y., Cothereau, C., De Beaurepaire, C., Payan, C., Conso, F., et al. (2006). A prospective study of the psychological effects of "person under train" incidents on drivers. J Psychiatr Res, 40(8), 755-761.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychires.2005.04.007

PMid:15964594

C. Soares (Eds.), Advances in safety, reliability and

http://dx.doi.org/10.1201/b11433

Rådbo, H., Svedung, I., & Andersson, R., 2005. Suicides and other fatalities form train-person collision on Swedish railroads: A descriptive epidemiologic analysis as a basis for systemsoriented prevention. Journal of Safety Research, 36, 423-428.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jsr.2005.08.003

PMid:16303140

Rådbo, H., Svedung, I., & Andersson, R. (2008 b). Suicide prevention in railway systems: Application of a barrier approach. Safety Science, 46, 729-737.

http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2006.12.003

Rådbo, H., Svedung, I., & Andersson, R. (2012 a).

Suicide and potentials for suicide prevention on the swedish rail network; a qualitative multiple case study. In C. Bérenguer, A. Grall & C. Soares (Eds.), Advances in safety, reliability and risk management. London: Taylor & Francis group.

Silla, A., & Luoma, J. (2012). Main characteristics of train-pedestrian fatalities on Finnish railroads. Accid Anal Prev, 45, 61-66.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2011.11.008

PMid:22269485

Symonds, R., 1994. Psychiatric and preventative aspects of rail fatalities. Soc Sci Med, 38(3): 431-5.

http://dx.doi.org/10.1016/0277-9536(94)90443-X

Tang, D. (1994). Psychotherapy for train drivers after railway suicide. Soc Sci Med, 38(3), 477-478.

http://dx.doi.org/10.1016/0277-9536(94)90450-2

Theorell, T., Leymann, H., Jodko, M., Konarski, K., & Norbeck, H. (1994). Person under train incidents from the subway driver's point of view -a prosective 1-year follow-up study: The design, and medical and psychiatric data. Soc Sci Med 38(3), 471-475.

http://dx.doi.org/10.1016/0277-9536(94)90449-9

Wibble, T., Melin, G., Petersson, A., & Lagerqvist, J., 2005. Samverkan mellan polis, sjukvård, SOS Alarm och räddningstjänst vid hot om suicid. Ett exempel från Jönköpings län. Karlstad: Räddningsverket.

Nedlastinger

Publisert

2015-06-08