Selvmordsforebygging skal sitte i veggene: om bygging av nytt Østfoldsykehus

Forfattere

  • Kari Gjelstad
  • Kim Larsen

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2219

Sammendrag

Planlegging av bygging og innredning av psykiatriske akuttavdelinger er en prosess som fordrer et blikk for arkitekturens rolle i å påvirke menneskelig adferd og samspill, og bevissthet om viktigheten av arkitektur og innredning i det selvmordsforebyggende arbeidet. En psykiatrisk avdeling skal ha høy grad av sikkerhet mot mulighet for villet egenskade og selvmord, samtidig som den skal gi gode rammer for terapeutisk arbeid og ivareta pasientenes privatliv og integritet på best mulig måte. Artikkelen beskriver erfaringer fra planleggingen av nytt Østfoldsykehus, og gir eksempler på de prosesser og avveininger som legger grunnlag for utforming av bygg og lokaler, samt for valg av materialer og utstyr i en psykiatrisk avdeling. The planning of the construction and furnishing of acute psychiatric wards demands a keen eye for the role of architecture in influencing human behaviour and interaction, and an awareness of the importance of architecture and fixtures in suicide prevention. A psychiatric ward needs a high standard of security to prevent deliberate self-harm and suicide. At the same time, the ward should provide a good location for therapeutic work, and respect the patients' integrity and need for privacy. The paper describes experiences from the planning of a new hospital in Østfold county, and presents examples from the process of cooperation between builder, architects and psychiatric personnel in the construction and furnishing of the psychiatric ward at a new hospital. The paper focuses on the design of the building and facilities as well as choice of materials, fixtures and furniture.

Referanser

Barker, R. (1968). Ecological psychology: concepts and methods for studying the environment of human behavior. Stanford: Stanford University Press.

Bergsland, K. (2008). Kan gode bygg bidra til psykiatrisk behandling? Suicidologi. Vol.13, No. 2, s. 3-5. Burt-O`Dea, K. (2005). The design impact study. Durham: European Health Property Network.

Hall, E.T. (1966). The hidden dimension. New York: Doubleday.

Hunt, I.M. et al. (2010). Ligature points and ligature types used by psychiatric inpatients who die by hanging. A national study. Crisis. Vol. 33, s. 87-94.

Larsen, Jens-Erik (2005). Helsetrengende arkitektur. Psykisk helse, Nummer 1, s. 20–22.

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. (2008). Oslo: Helsedirektoratet.

National institute for mental health in England. (2003). The national suicide prevention strategy for England: Annual report on progress. Leeds.

Sommer, R. (1969). Personal space. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. IIllustrasjoner og bilder er hentet fra Prosjekt nytt

Østfoldsykehus, Helse Sør-Øst RHF, ved Arkitektgruppen for nytt Østfoldsykehus og rådgivende ingeniører, Cowi. Presentasjon av prosjekterte løsninger. 15.02.2012.

Nedlastinger

Publisert

2015-06-08