Screening for selvskading i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker – erfaringer fra rekruttering til en randomisert kontrollert studie

Forfattere

  • Berit Grøholt
  • Egil Haga
  • Anita Johanna Tørmoen
  • Maria Ramberg
  • Lars Mehlum

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2269

Sammendrag

I forbindelse med en randomisert kontrollert behandlingsstudie ble 5 poliklinikker involvert i screening av unge over 12 år for selvskading. Av 1999 henviste unge ble 25 inkludert i behandlingsstudien. Vi ønsket å studere screeningsprosessen. 47 % ble stilt det aktuelle screeningspørsmålet om de hadde skadet seg selv. Av disse 987 svarte 241 ja (24,4 %). Mange tilfredsstilte ikke inklusjonskriterier eller ønsket ikke å være med, og 85 ble henvist til prosjektet. Av disse gjennomgikk 36 en grundig vurdering. Det var mange likheter mellom de 241 og de 25 som til slutt ble inkludert: Det som skilte dem var henvisning for selvskade, antall selvskader, antall henvisningsgrunner. Tross tett oppfølging fra prosjektet var screeningen langt fra komplett. Noen av poliklinikkene screenet flere enn de andre, men andel som ble fanget opp av prosjektet varierte lite mellom poliklinikkene. Klinisk skjønn ble trolig brukt med hell, men med over 24 % som selv-skader bør alle få screeningsspørsmål. Konklusjon: Implementering av rutiner er ikke enkelt. De som til slutt ble inkludert, skilte seg lite fra andre som selvskader. Det som skiller dem ut er et høyt lidelsestrykk, uttrykt ved mange selvskadinger, mange grunner for henvisning, og oftest henvisning for internaliserende lidelser. Five outpatient clinics were engaged in screening referred patients 13-17 year of age, for deliberate self-harm, to a randomized controlled treatment study. Of 1999 patients referred, 25 were finally included. We wanted to study the screening process. The screening included 987 (47 %). Self-harm was confirmed by 241 (24.4 %). Of these inclusion criteria seemed fulfilled and inclusion accepted for 86. Of these 36 were thoroughly evaluated. Compared to the 241, the 25 had selfharmed more often and were more often referred for self-harm and for more than one reason. In spite of close monitoring from the project, the screening was far from complete. The clinics included from 34 % to 77 % of referrals, but the percentage of referred patients reporting selfharm differed insignificantly between clinics. Clinical judgment was probably used with some success, but with more than 24 % confirming self-harm, every patient above 12 year should be asked about self-harm. Conclusion: Implementation of new routines is not easy. Those who were included did not differ much from those confirming self-harm. The included patients seemed to have a high level of distress, as they had self-harmed more often, more reasons for referral were given, and they were more often referred for internalizing problems.

Referanser

Bongiovi-Garcia, M. E., Merville, J., Almeida, M. G., Burke, A., Ellis, S., Stanley, B. H., . . . Oquendo, M. A. (2009). Comparison of clinical and research assessments of diagnosis, suicide attempt history and suicidal ideation in major depression. J Affect Disord, 115(1-2), 183-188. doi: 10.1016/j.jad.2008. 1. 026

Chartrand, H., Sareen, J., Toews, M., & Bolton, J.

M. (2011). Suicide attempts versus nonsuicidal self-injury among individuals with anxiety disorders in a nationally representative sample.

Depress. Anxiety. doi: 10.1002/da.20882 [doi]

http://dx.doi.org/10.1002/da.20882

Donovan, J. L., Paramasivan, S., de Salis, I., & Toerien, M. (2014). Clear obstacles and hidden challenges: understanding recruiter perspectives in six pragmatic randomised controlled trials. Trials, 15, 5.

http://dx.doi.org/10.1186/1745-6215-15-5

PMid:24393291 PMCid:PMC3892115

doi: 10.1186/1745-6215-15-5

http://dx.doi.org/10.1186/1745-6215-15-5

Healy, D. J., Barry, K., Blow, F., Welsh, D., & Milner, K. K. (2006). Routine use of the Beck Scale for Suicide Ideation in a psychiatric emergency department. Gen Hosp Psychiatry, 28(4), 323-329.

http://dx.doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2006.04.003

PMid:16814632

doi: 10.1016/j.genhosppsych.2006.04.003

http://dx.doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2006.04.003

Helsedirektoratet. (2009). Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Nasjonale faglige retningslinjer.

Mehlum, L., Tørmoen, A., Ramberg, M., Haga, L., Lien, M. D., Laberg, S., . . . Grøholt, B. (2014). Dialectical Behavior Therapy for Adolescents With Repeated Suicidal and Self-harming Behavior - A Randomized

Trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 53(10), 1082–1091. doi: 10.1016/j.jaac. 2014.07.003.

Muehlenkamp, J. J., Ertelt, T. W., Miller, A. L., & Claes, L. (2011). Borderline personality symptoms differentiate non-suicidal and suicidal self-injury in ethnically diverse adolescent outpatients. J Child Psychol Psychiatry, 52(2), 148-155. doi: 2. 1111/j.1469-7610.2010.02305.x

Pedersen, P. B., Jensberg, H., Kalseth, J., Kaspersen, S. L., Halsteinli, V., Ose, S. O., & Sitter, M. (2008).

Samdata Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008. Trondheim: SINTEF.

Rycroft-Malone, J., Seers, K., Chandler, J., Hawkes, C. A., Crichton, N., Allen, C., . . . Strunin, L. (2013).

The role of evidence, context, and facilitation in an implementation trial: implications for the development of the PARIHS framework. Implement

Sci, 8, 28. doi: 10.1186/1748-5908-8-28.

http://dx.doi.org/10.1186/1748-5908-8-28

Nedlastinger

Publisert

2015-06-10