Sjølvmord, smitte og 13 Reasons Why

Forfattere

  • Åse Lundegaard Mattson

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.7619

Sammendrag

I 2017 skjedde det uvanleg mange sjølvmord og sjølvmordsforsøk både i Trondheim og i Lillehammer. Trondheim kommune set sjølvmordsåtferda i samanheng med tv-serien 13 Reasons Why. Sjølvmord er eit tema som vekker sterke kjensler, og mange er bekymra for å gjere noko som fører til potensiell smitte. Denne artikkelen er ei usystematisk litteraturgjennomgang som belyser tema smitte, og eg forsøkjer å svare på spørsmålet «Er det noko med tv-serien 13 Reasons Why som potensielt kan fremme sjølvmordståferd hos ungdom?» i lys av forskingslitteraturen. Artikkelen viser òg til verktøy ein kan nytte for å førebyggje smitte og følgje opp ungdom ein er bekymra for.

Nedlastinger

Publisert

2020-01-15

Utgave

Seksjon

Artikler